- uppfödning av dvärgschnauzer sedan 1976 -
har tilldelats
Hamiltonplaketten instiftades den 16 april 1910 till minne av Svenska Kennelklubbens stiftare greve Adolf Patrik Hamilton.
Plaketten, utförd i gammalt silver, graverades av Erik Lindberg. Den delades ut för första gången den 18 april 1911 till personer "för utmärkta förtjänster inom hundafveln".
Text och bild hämtad ur SKK jubileumsbok 1889-1989.

BILDER FRÅN CEREMONIN
Mitt intresse för rasen dvärgschnauzer började redan 1973. Jag blev också det året medlem i Svenska Schnauzer-Pinscherklubben.

Importer och andra betydelsefulla händelser:

1975 inköptes vår första import Malya Bouxi från Italien.
1976 kom Malya Flipper & Malya Diky-Diky till Sverige. Diky-Diky blev kennelns stamtik
1977 erhölls kennelnamn efter fyra skriftliga prov och ett muntligt förhör.
1977 föds vår första kull.
1981 använde vi p/s hanen Ch Maximin Smiling Yankee innan stamböckerna stängs.
1984 importerades från USA den svarta hanhunden Skansen´s I'm Fixus Flashfire.
1985 kom svart/silver hanhunden Sybray Fixus A Silverboy från England.
1986 kom svart/silver tiken Sybray Fixus A Frosty Gem.
1987 köptes svart/silver tiken Rowny´s Miss Dinah Mite For Fixus.
1992 importerades färsk sperma från Porgy van de Havenstad.
1993 fick kenneln ett tillskott i den svarta tiken Sybray Black Madonna.
1994 blir vår dotter Jannica officiell delägare i kenneln och Jan träder ur.
1997 Ulf van de Havenstad kommer hem och överträffar alla förväntningar året därpå.
1999 Yankeegirl van de Havenstad, svart tik som redan hunnit visa en del av sina kvalitéer.
2000 Zorro van de Havenstad, hanhund som förhoppningsvis kan befästa typ och kvalité.
2001 Zoraya van de Havenstad importeras. Raya knyter an till de "gamla Skansenhundarna".
2001 Ultimo van de Havenstad kommer hem, en dröm har gått i uppfyllelse!
Att föda upp sunda och snygga dvärgschnauzer av rätt typ är en utmaning.
Att föda upp hundar, där alla genomgående bör vara av hög kvalité har varit vårt främsta mål.
Att föda upp hundar och där avkomman är av sådan kvalité att man önskar använda den i kommande avelsarbete, är ett annat.

All vår början bliver svår…heter det ju och det stämmer mer än väl in på vårt avelsarbete under 70- och början av 80-talet. Att föra samman blodslinjer från olika uppfödare, att hitta de bättre individerna (den svarta rasvarianten var under 70-talet inte av någon högre kvalité) var givetvis inte helt lätt.
Det tog många år innan vi kunde tycka att vi kanske kommit en bit på väg. Detta givetvis tack vare andra uppfödares generositet att till oss dela med sig av sitt bästa.
Tyvärr fanns det vid denna tidpunkt inga individer i Sverige som kunde komplettera eller föra det vi sökte vidare.

En summering av åren som uppfödare har förutom all glädje också givit oss en viss livsstil. Som stunderna i valplådan, i utställningsringen, på appellplan, på resor och sist men inte minst kontakten med valpköparna.


En annan summering är naturligtvis all erfarenhet och kunskap vi genom åren förvärvat:

Anne som…
Aktiv på Lidingö Brukshundklubb från 1967.
Var en av entusiasterna som startade ungdomssektionen på Lidingö BK.
Deltog i uppstarten av klubbens tidning PASS PÅ.
Ledamot och kassör i SSPK 1976-1986.
Initiativtagare till bildandet av Dvärgschnauzerringen 1987.
Ordförande i Dvärgschnauzerringen 1987-1996.
Ansvarade för klubbtidningen samt almanackan under aktuella år.
Avelsråd för svart dvärgschnauzer under 17 år
Avelsråd för svart/silver under 10 år
Har tilldelats SSPK:s förtjänsttecken i guld.
Har tilldelats SSPK:s uppfödarmedalj.
Genomgått ringsekreterareutbildning.

Jannica som…
I praktiken är uppfödd i valplådan
Debuterade som handler vid fyra års ålder på officiell utställning.
Vann den svenska finalen på Älvsjömässan i Juniorhandling 1994.
Kom 3:a i Juniorhandling vid Cruft´s utställningen 1995.
Har arbetat hos Sylvia Hammarström, Skansens kennel, USA.
Har arbetat hos Connemara pudelkennel i England.
Trimmar och klipper alla raser.
Håller trimkurser regelbundet, både i klubbens och i egen regi.
Har fött upp tre pudelkullar i vårt kennelnamn.
Ringsekreterarutbildning.
Har dömt ett flertal gånger på inofficiell utställning.

I utställningsringen har kenneln erhållit meriter som...

Fixus egenuppfödda champions    75
Fixus hundar som tilldelats cert    35
Övriga CK meriterade hundar    14
Importer som i kennels ägo blivit champions   10
Lydnadschampion    1
Årets hund -SKK alla raser 1998
Årets Uppfödare SSPK 1995
Årets hund - SSPK 1997-1999
Bästa svart/silver + bästa svenskfödda Dvärgschnauzer 2000.
SSPK: s pris för bästa svenskfödda svarta Dvärgschnauzer under ett flertal år.
Bästa svarta eller svenskuppfödda svarta på Cup-utställningarna från starten 1986-1993, 1995-2000.

Övriga titlar som kennelns hundar vunnit...

Våra importer
Världs Vinnare
Nordiska Vinnare
Svenska Vinnare
Finska Vinnare
Internationella Champions
Nordiska Champions

Fixus uppfödda hundar
Europavinnare
Nordiska Vinnare
Svenska Vinnare
Finska Vinnare
Norska Vinnare
Köpenhamnsvinnare
Luxemburgsvinnare
Weldtsiegerjunghundchampion
Bundessigerjunghund
Junior Europavinnare
Junior Köpenhamnsvinnare
Internationella Champions
Nordiska Champions

Exporterade hundar har erhållit championat i följande länder...
Canada 1
Danmark 2 Årets guldhund S/S 1990
Finland 4
Norge 3
Italien 1

Våra uppfödda hanhundar har tillsammans med andra uppfödares tikar lämnat ett ansenligt antal champions efter sig.
Fler av våra uppfödningar har också glädjande utgjort grunden till många andra idag aktiva Dvärgschnauzerkennlar.


Så har åren gått och vi, Jannica och jag, fick i september år 2001 ta emot den finaste, mest ärofyllda utmärkelse en hunduppfödare kan få, nämligen Hamiltonplaketten.
Att få möjlighet till att leva med och föda upp nya valpar/hundar och samtidigt få ett erkännande som Hamiltonplaketten för detta, känns helt otroligt! Det som i livet har varit min stora passion och som jag så lyckosamt har delat med min familj har givit mig en fantastisk glädje genom alla år.
-Att just "vara två", har naturligtvis givit dubbel glädje.
Jag vill också passa på att tacka hela min familj, som under alla år gjort det möjligt för mig att förverkliga min barndomsdröm.

Anne

November 2001

 

För uppdaterade nyheter om hundarna se under knapparna;
Senaste Nytt eller Highlights i menyn.TILLBAKA